Digitální data pro analýzu globálních zásobovacích řetězců

Analýzy pomáhají porozumět minulosti a umožňují tak přesněji předvídat budoucnost

„Pokud to nevidíte, nemůžete iniciovat změnu.“ To je pravdou v každém aspektu globálních zásobovacích řetězců. Faktem je, dokonce i v současném digitálním světě, že většina výkonných pracovníků v zásobovacích řetězcích netuší, co vše se děje v rámci jejich aktivit. Většina informací týkajících se globálních systémů se šíří prostřednictvím rozdílných a zpravidla technologicky chudých systémů či procesů.

V mnoha případech jsou tyto systémy externími systémy vlastněnými logistickými poskytovali jakožto třetími stranami, jako jsou například přepravci zboží. Pokud jsou informace decentralizované, je těžké odpovědět i na jednoduché otázky. Trvá příliš dlouho získat odpověď a pokud ji dostaneme, obvykle je nekompletní a nepřesná. Bez přístupu ke komplexním informacím v reálném čase váš byznys v podstatě jede poslepu.

Nacházíte se v situaci Hellerovy Hlavy 22; máte k dispozici kvanta dat. Ale potřebujete všechny tyto bity a byty digitálních dat zkrotit a využít pro svůj zásobovací řetězec.

Data, všude data

Průmysl si léta stěžuje na kvalitu dat a výzkumy mu dávají zapravdu. Studie Deloitte z roku 2017 došla k závěru, že 49 % zástupců podniků považuje kvalitu dat za hlavní problém. Ale 42 % vidí příčinu v nedostatečné míře integrace těchto dat. Problém s kvalitou dat není pro nikoho novinkou, průběžně limituje ve vývoji mnoho podniků.

Vlna se ale obrací. Zásobovací řetězce se postupně digitalizují a data jsou vytvářena z široké palety zdrojů. Jsme daty doslova zaplaveni. Tento trend nazýváme Big Data – více a více dat proudí do informačních systémů a potřebují být uložena a standardizována. Se všemi těmito daty společnosti hledají poskytovatele, kteří data uloží, vytvoří v nich strukturu a umožní tak jejich využití.

Zde se uplatňují robustní Global Trade Management (GTM) platformy, které poskytují nejen pomoc s výkonem funkcí přeshraničního obchodu, jako je vyhledávání zdrojů, logistika nebo obchodní dohody, ale také konsolidované úložiště historických dat, posvátný záznam všech globálních obchodníků.

Nyní můžete ovlivnit analýzu zásobovacích řetězců – proces strukturování a filtrování dat způsobem, který umožňuje vaší organizaci vykonávat klíčová akceschopná rozhodnutí. Analytika vám pomůže porozumět minulosti, takže můžete předvídat budoucnost s větší přesností a vyhnout se tak nesčetným rizikům, které se v globálním byznysu vyskytují.

Uvedení analytiky do praxe

Analýzy zásobovacích řetězců jsou prostředky ke zdokonalení strategií naprosto klíčových pro obchod. Pokud tato data, v kombinaci s dynamicky se měnícími sazbami a informacemi o regulacích a opatřeních, jsou standardizována a strukturována analytickými nástroji, stávají se mocným konkurenčním prostředkem.

Zásobovací průmysl se mění spolu s vývojem technologií, tak může pomoci držet společnosti nad vodou. Lídři v oboru se rozhodli pro budoucnost založenou na datech. Abyste si zachovali konkurenceschopnost, i vaše společnost bude muset zapojit data a analytiku. Tradiční systémy, které uchovávají data nespojitě, nebudou schopny udržet krok s rychlostí pokroku.

Prostřednictvím digitalizace dat platformy pro technologická řešení umožňují lepší spolupráci, automatizaci a analytiku. Tyto schopnosti přinášejí zvýšení efektivity, snížení míry rizika a rychlejší hbitější zásobovací řetězec.

Většina společností, bohužel, má stále problémy transformovat své globální zásobovací řetězce do konkurenční výhody. Nezůstávejte pozadu za trendy digitální éry, začněte hned teď s budováním budoucnosti svého zásobovacího řetězce!

zpět na seznam článků